Engineering Case

PROJECT CASE

  • Hangzhou Jin Xin Hotel
  • Regal Riviera Hotel Guangzhou
  • Hangzhou Tai Jia Yuan
  • Yaoda International Hotel
  • Wuhan Poly Garden
  • Wuzhen Yayuan
  • Yinchuan Aiyi Pearl Hotel
  • Zhuhai Royal Spa
  • Xi